Kraftig ökning av vägglöss i Sverige

På bara några år har vägglössen i Sverige mer än femdubblats och spridningen ser heller inte ut att minska. Bara i år beräknas saneringsbolaget Nomor behöva sanera omkring 19000 bostäder.

vägglöss ökning sverige

Vägglössen uppmärksammas mer och mer i media och människor lär sig mer om hur man kan undvika dem. Det låter logiskt att problemen med vägglössen skulle minska, men så är inte fallet. Från att under en lång tid ha legat på ett par hundra fall per år, har vägglössen de senaste åren ökat kraftigt. Anticimex rapporterar att vägglössen ökat med hela 500% bara från år 2009 och att ökningen inte ser ut att minska.


Naturlig desinfektion mot vägglöss


Främst beror den stora ökningen på att svenskarna reser mer och mer men det beror också på den ökade internethandeln och att vi köper mer begagnade kläder och möbler. Vägglössen följer med i kläder, väskor, möbler och på kroppen och bosätter sig och förökar sig sedan i hemmen. Även dagens mycket svagare gifter och vägglusens ökade resistens är en anledning till vägglusens spridning.

Förutom Anticimex har även bekämpnings företaget Nomor rapporterat en explosionsartad ökning av vägglössen. År 2004, behandlade Nomor 60 fall av vägglöss. Deras statistik visar att den siffran ökat till 13273 fall år 2014. Statistiken visar på ytterligare ökning. År 2015 behandlade Nomor 16005 fall av vägglöss. Enligt den prognos Nomor gjort kommer vägglössen fortsätta bli fler och fler. 2016 räknar Nomor med att sanera 19000 bostäder med vägglöss.

Man kan också se en förändring när det gäller var vägglössen finns. Tidigare har de svenska saneringsföretagen främst behandlat hotell och vandrarhem, men idag saneras också många lägenhetshus och privata bostäder. Många privatpersoner tar med sig vägglössen hem från semestern och de senaste åren kan man också se att det inte behöver vara en utlandssemester. I många fall där vägglöss upptäckts har de drabbade varit på resa inom Sverige, på hotell eller hos bekanta. Hela tiden upptäckts nya vägar lössen har spridits på. Det finns till och med fall där vägglöss hittats på flygplan och i bussar.

Ökningen ser inte heller ut att minska. Bara mellan 2014 och 2015 ökade fallen med 20% och samtidigt som vägglössen blir fler och fler blir det allt svårare att bli av med dem. Tidigare användes miljö- och människor farliga ämnen vid sanering och de nu mildare medel som används fungerar inte alls lika bra. Vägglössen har till och med visat sig vara resistenta mot vissa av dem.

Förutom medel som ska döda vägglössen kan man också värmesanera vägglössen. Den metoden är dock väldigt dyr och är något som inte många bostadsbolag har råd med.


Populära produkter inom skadedjursbekämpning


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Frida Linde, Tillägg: Niklas Johansson
Källor: Nomor, Anticimex, Svt, Metro

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *